Szalay Sándor

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán szereztem diplomáimat 1986-ban matematika-fizika, 1994-ben pedig számítástechnika szakon (amit azóta többször átnevezték ugyan, de a lényeg nem változott). 1986-tól a köz- és felsőoktatás különböző intézményeiben dolgoztam változatos beosztásokban.

A Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. (mára már ez a cég is a múlt homályába veszett) munkatársaként – különböző beosztásokban és munkakörökben eltöltött – közel egy évtized után, pályázat nyerteseként, 2003. március 1-jén kerültem az Oktatási Minisztérium pilisborosjenői székhelyű háttérintézményének szervezeti egységeként működő Tankönyv- és Taneszköziroda élére (időközben ez a cég is többször átalakult, majd beolvadt egy másik háttérintézménybe).

Jogszabályváltozás következtében az iroda feladatkörét más intézmény látja el 2006. március 31-étől, így munkaköröm e nappal megszűnt.

2006. május 3-ától 2007 februárjának közepéig a magyar tankönyvkiadás egyik meghatározó kiadójánál dolgoztam képviseletvezetőként. Elsődleges feladatom a kiadó budapesti kirendeltségének létrehozása és működtetése lett volna, de a képviselet nem jött létre.

2007. május 2-ától – egy pályázat elnyerésével – 2008 februárjának végéig az egyik multinacionális bank – azóta értékesített – lakossági üzletágának alkalmazottja voltam. A pályázat benyújtásával új, az eddigi munkáimtól jelentősen eltérő területen kerestem kihívást jelentő feladatkört. Az eddigi tevékenységemtől jelentősen különböző, de továbbra is közvetlen ügyfélkapcsolatot biztosító munkakörben próbáltam kamatoztatni a korábban összegyűlt ismereteimet is. A munkaköröm számos új ismeret megszerzését biztosította, de nem adta meg azt a szellemi kihívást, amit vártam tőle, így munkaviszonyomat megszüntettem.

Az oktatástól "távol" eltöltött év igazolta számomra, hogy nehezen tudok elszakadni a (köz)oktatástól, így megnövekedett szabadidőmet kezdetben a pedagógusok informatikai tudásának fejlesztésére fordítottam. Az interaktív oktatási eszközök iskolai környezetben történő használatára vonatkozó ismereteimet osztottam meg azokkal, akik erre igényt tartottak. (Ez a terület továbbra is érdeklődésem középpontjában áll, bár az eszközök időközben jelentősen átalakultak.)

Az oktatás iránti elkötelezettségemet kifejezendő – 2007 júliusának közepétől 2011 szeptemberének közepéig – az Educatio Nonprofit Társadalmi Szolgáltató Kft. munkatársi közösségének tagjaként tapasztalataimmal segítettem a közoktatás megújítását szolgáló törekvések megvalósítását. Az átszervezések e területet sem hagyták érintetlenül. Az átalakulás már nélkülem történt meg.

Az érdeklődésem középpontjában álló tevékenységek az oktatási tárca másik háttérintézményénél, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet összpontosultak, így 2012 áprilisától e szervezet alkalmazottjaként tudtam tapasztalataimmal segíteni a közoktatás megújítását szolgáló törekvések megvalósítását. A szervezet 2017 végén indult átalakítása is szerepének megváltozása új kihívások keresésére ösztönzött.

2017 áprilisától már munkatársként vehettem részt a Digitális Jólét Program keretében működő Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkájában, járulhattam hozzá több, a digitális oktatás térnyerését támogató projekt megvalósításához. A Digitális Jólét Nonprofit Kft. szervezeti változása a feladataim átalakulását is magával hozta, így most legtöbb időmet a minden állampolgár digitális kompetenciája mérésének és folyamatos fejlesztésének feladatai, lehetőségei kötik le.

1993-ban léptem az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete tagjai közé. Az egyesület közgyűlése 1998-ban, 2001-ben és 2004-ben is az egyesület elnökévé választott. 2007-ben – tekintettel arra, hogy munkám már nagyon eltávolodott az informatika oktatásától – nem vállaltam újabb vezetői megbízást.

Az elmúlt években munkaköri feladataim mellett elsősorban az oktatás informatikai eszközökkel történő támogatásához kapcsolódó kutatásokban, fejlesztésekben vállaltam különböző szerepeket. Az e területen végzett egyik legelső közoktatási innováció eredményeiről a nekem küldött e-mailre kapott válaszból, illetve a Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. "Informatikai eszközök a matematika oktatásában" című, 2003-ban megjelent kiadványából szerezhet bővebb ismeretet az érdeklődő.

Fontosnak tartom, hogy az informatikai ismeretek a lehető legszélesebb körben elérhetővé váljanak, ezért aktív részese voltam egy, az 50+ korosztályt megcélzó portál Tudástára kialakításának, tartalommal való feltöltésének. Sajnos a változások szele ezt a tartalmat mára elérhetetlenné tette.

Hosszú évek óta egyik aktív szervezője vagyok a szakiskolai tanulók számára szervezett közismereti tanulmányi versenynek. A verseny története során számos szervezet állt mögéje, vállalta a szervezés intézményi hátterét. Tapasztalataink és kitartásunk eredményeként a jelenlegi megoldás hosszú évek óta szolgálja a célcsoport tehetséggondozását is.

A számítástechnika eredményes oktatásáért és a számítástechnikai kultúra terjesztéséért végzett munkám eredményeként a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Tarján Rezső díj adományozásával tisztelt meg 2008 tavaszán.

2006 áprilisában barátainkkal eljutottunk Kínába. Nagy örömmel osztom meg minden érdeklődővel e hatalmas országról készített fényképeinket, feljegyzéseinket.

Utolsó módosítás: 2021. szeptember 22.
Készítette: SzS